Oferujemy profesjonalne kompleksowe utrzymanie czystości wszystkich powierzchni wewnętrznych oraz całoroczne sprzątanie terenów zewnętrznych utwardzonych tj. placów, dróg, chodników a także zakładanie i konserwacja zieleni.

Proponujemy naszym Klientom optymalny zakres usługi, dostosowany do potrzeb wynikających z charakteru sprzątanego obiektu, rodzaju prowadzonej przez Klienta działalności oraz wysokości założonego budżetu.

Usługę realizujemy według indywidualnie opracowanych planów higieny oraz harmonogramów.

Z chwilą podpisania umowy na świadczenie usług utrzymania czystości delegujemy osoby do nadzorowania jakości wykonywanej pracy.

Proponujemy usługi w zakresie:

Sprzątanie obiektów

Sprzątanie bloków mieszkalnych

Mycie okien

Usługi specjalistyczne

Sprzątanie jednorazowe oraz prace interwencyjne

Zaopatrywanie w środki higieniczne